כניסת לקוחות
קבוצת הביטוח אמנון גור הינה מהסוכנויות הפרטיות הגדולות בארץ בתחומי ביטוח ייחודיים, בכללם הסדרים פנסיוניים, ביטוחי דירקטורים ונושאי משרה, פיננסים ושירותי ביטוח כלליים.

הקבוצה אינה בבעלות אחת מחברות הביטוח - מה שמעניק לה חוסן ביטוחי אובייקטיבי ואפשרות בחירה אופטימאלית עבור הלקוח.

אמנון גור הינה
Open Market Correspondent (OMC) ובעלת רשיון מהמפקח על הביטוח, לפעול בעסקי הביטוח מול חתמים מסויימים בלוידס