חדר החדשות של אמנון גור

עדכון בנושא חוק ההסדרים 2016

קבלת רשיון OMC מטעם לויד'ס

לקוחות יקרים,
אני שמח לבשר כי לקבוצת אמנון גור, הפעילה מזה 26 שנה בתחום הביטוח בישראל, הוענק רישיון לעסוק בביטוח כמורשה של חתמי לויד’ס .
רישיון זה, הניתן על ידי ארגון החתמים הבינלאומי לויד’ס והמפקח על הביטוח במשרד האוצר, מאפשר לנו בקבוצת אמנון גור, לשמש
כ- OPEN MARKET CORRESPONDENT (OMC)
לקבלת רישיון זה יש ערך מוסף אמיתי, המאפשר לנו לתווך בעסקאות ביטוח בין לקוחות ישראליים למבטחי לויד’ס בצורה ישירה,
תוך יצירת פתרונות ביטוחיים מיטביים עבור לקוחותינו בשווקים הבינלאומיים בתחומים הבאים:

  • ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
  • ביטוח הנפקות בבורסות שונות בעולם
  • ביטוחים פיננסיים
  • ביטוח אחריות מקצועית
  • ביטוח חבות המוצר וצד ג’
  • ביטוח ניסויים קליניים
  • מחלקת הסיכונים המיוחדים והמחלקה המשפטית בסוכנות תשמח לעמוד לרשותכם בכל
    שאלה.

בברכת שנה אזרחית פורייה ומוצלחת,
אמנון גור, מנכ”ל
אמנון גור סוכנות לביטוח (2000) בע”מ
אמנון גור חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2012) בע”מ