ביטוח אלמנטרי עסקי
פנינה פרץ
מנהלת תחום אלמנטארי עסקי

טלפון: 03-6142121 שלוחה 2533
סלולרי: 050-3036420
אימייל: Pnina@amnongur.co.il
שם:
טלפון:
אימייל:
נושא הפניה: