סיכונים מיוחדים
עו"ד מיה ליסיצקי
מנהלת תחום ביטוח סיכונים מיוחדים
סלולרי: 050-7707744
אימייל: maya@amnongur.co.il
עו"ד שי רוזנבלום
מנהל צוות סיכונים מיוחדים

סלולרי: 050-4455726
אימייל: ShayR@amnongur.co.il
שם:
טלפון:
אימייל:
נושא הפניה:
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
כל דירקטור או נושא משרה בכירה בחברה חשוף לתביעות בסכומי עתק בגין החלטות שמקבל במסגרת תפקידו. למעשה, החוק בישראל מאפשר הגשת תביעה אישית על כל החלטה של בעל תפקיד בכיר, בטענה שהחלטה זו הייתה "מעשה שלא כדין" (לשון החוק) שגרם "נזק כספי".

לפיכך, בתפקידים שבהם מעורבת קבלת החלטות בעלות השפעה, או במקרה של מקבלי החלטות אחרים, רצוי לדאוג מבעוד מועד לכיסוי ביטוחי הולם במקרה של תביעה. ניתן כיום גם לרכוש ביטוח לדירקטורים כפוליסה עצמאית.

פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים מגנה מפני תביעות מצד בעלי המניות, העובדים, לקוחות, מפרק או כונס נכסים, צד שלישי לסוגיו ו/או המדינה. מדובר בתביעות על הפרת חובת הזהירות, הפרת חובת האמונים, התרשלות, טעות, הטעייה, מצג שווא, חריגה מסמכות, הזנחה וכן רשימה ארוכה של מעשים שנעשו בתום לב.

שורה של מנהלים בכירים בתחומים השונים, החל בתחום המזון, עבור בתעשיות ייצור לואו-טק וכלה בתחום הפיננסים ושוק ההון, בחרו לכסות את עצמם בעזרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ב"אמנון גור סוכנות לביטוח".

אנו באמנון גור סוכנות לביטוח מבינים את הסיכונים המורכבים הנלווים להחזקה במשרה בכירה, ושמחים להציע תנאי כיסוי נרחבים ושירות מקצועי, זמין ויעיל. 


כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה ובכפוף לכל דין