ביטוח אלמנטרי עסקי
פנינה פרץ
מנהלת תחום אלמנטארי עסקי
טלפון: 03-6142121 שלוחה 2533
סלולרי: 050-3036420
אימייל: Pnina@amnongur.co.il
שם:
טלפון:
אימייל:
נושא הפניה:
ביטוח תוצאתי
ביטוח תוצאתי מתבסס על ביטוח אש או ביטוח אש מורחב ומעניק כיסוי במקרים של הפרעות לפעילות העסקית בעקבות נזקי אש או אש מורחב. 
הפוליסה לוקחת בחשבון שגם לאחר שכוסו הנזקים הישירים של האש והפגיעה ברכוש ובעסק, עלול להיות אובדן הכנסה בעת שיקומו של העסק. הכיסוי נמשך לאורך תקופת השיפוי הנקובה בפוליסה.

ביטוח תוצאתי מכסה נזקים פיזיים לרכוש במקרים המכוסים, כפי שמפורט בתנאי הפוליסה, ונקרא אף בשמות נוספים, כגון ביטוח נזקי גרר, ביטוח אובדן רווחים או ביטוח הפסד הכנסות.

אנו באמנון גור סוכנות לביטוח מעניקים ללקוחותינו מחירים תחרותיים ושירות זמין ואישי ושמים לעצמנו למטרה ליצור הגנה ביטוחית מיטבית, עם שירות ויעיל שחוסך בבירוקרטיה.


כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה ובכפוף לכל דין