סיכונים מיוחדים
עו"ד מיה ליסיצקי
מנהלת תחום ביטוח סיכונים מיוחדים
סלולרי: 050-7707744
אימייל: maya@amnongur.co.il
עו"ד שי רוזנבלום
מנהל צוות סיכונים מיוחדים

סלולרי: 050-4455726
אימייל: ShayR@amnongur.co.il
שם:
טלפון:
אימייל:
נושא הפניה:
ביטוח ניסויים קליניים
ניסויים רפואיים בבני אדם הם תחום שהופך שכיח יותר ויותר כל הזמן, ומציב סיכון גבוה לנזקים למשתתפים. לפיכך, החוק בישראל מחייב הסדרת פוליסת ביטוח לפני תחילת הניסוי, לרוב עוד בשלב האישור על ידי ועדה אתית.

פוליסת ביטוח ניסויים קליניים מכסה את משתתפי הניסוי, הצוות הרפואי, החוקרים וצוותיהם, החברות המממנות ואת בתי החולים וקרנות המחקר המעורבות. הביטוח מכסה את כלל הנזקים האפשריים בניסוי, כמו גם את התביעות האפשריות של הנבדקים נגד החוקרים והגופים העורכים את הניסוי.

לכל ניסוי חשוב להתאים את הפוליסה על מנת לדאוג לכיסוי מלא ולהימנע מסחבת. בין לקוחותינו מכוני מחקר גדולים וחברות מובילות בתחומי המזון, הקוסמטיקה והרפואה.

אנו באמנון גור סוכנות לביטוח מציעים כיסוי מלא ומותאם אישית לעריכת ניסויים קליניים, בין אם בארץ ובין אם בחו"ל, כולל האפשרות לשילוב עם ביטוח חבות המוצר. אנו מציעים ליווי מלא בתהליך מתחילת תכנון הניסוי ועד סיומו.

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה ובכפוף לכל דין