ביטוח אלמנטרי עסקי
פנינה פרץ
מנהלת תחום אלמנטארי עסקי
טלפון: 03-6142121 שלוחה 2533
סלולרי: 050-3036420
אימייל: Pnina@amnongur.co.il
שם:
טלפון:
אימייל:
נושא הפניה:
ביטוח חבות המוצר
יצרנים, יבואנים ומשווקים מוציאים תחת ידיהם מספר רב של מוצרים, ואלה מגיעים לקהל הרחב. גם במקרה של הקפדה על כל התנאים והכללים לשמירה על בטיחות המוצר, תמיד קיימת סכנה שייגרם נזק פיזי כלשהו לצרכן, ותוגש תביעה בסכומים גבוהים. 

פוליסת ביטוח חבות מוצר מכסה את אחריותו של המבוטח בגין נזקים העלולים להיגרם בעקבות שימוש במוצר פגום. הביטוח מכסה גם במקרים שהנזק נגרם בגלל רכיב מסוים מהמוצר או תיקון שעבר, בין אם אלה נגרמו לפני או אחרי שהמוצר יצא מהחזקתו של המבוטח.

פוליסת ביטוח חבות המוצר הינה על בסיס "יום הגשת התביעה" (Claims Made) ועליה להיות בתוקף ביום הגשת התביעה או תחילת הנסיבות המשפטיות, שאחרת, לא יינתן כיסוי ביטוחי. הפוליסה מכסה גם הוצאות משפטיות הדרושות לצורך הגנה במקרה של תביעה.

אמנון גור סוכנות לביטוח היא המובילה בישראל בתחום ביטוח חבות המוצר ומציעה פוליסות מקיפות במיוחד ליצרנים, יבואנים ומשווקים המעוניינים להגן על עצמם כהלכה מפני תביעות בתחום זה.

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה ובכפוף לכל דין