ביטוח חיים
צחי ברגר
מנהל תחום ביטוח חיים ופנסיה
סלולרי: 050-5522822
אימייל: Zachi@amnongur.co.il
שם:
טלפון:
אימייל:
נושא הפניה:
ביטוח בריאות
ככל שתוחלת החיים מתארכת, ובני האדם זוכים להגיע לגילאים מבוגרים יותר, כך מתארכת התקופה במהלכה הם עשויים ללקות במחלות שונות. יחד עם זאת, הרפואה המודרנית מתפתחת ומאפשרת טיפולים במחלות שבעבר לא ניתן היה לטפל בהן ביעילות, וכך מאפשרת לנו איכות חיים ברמה גבוהה יותר.

שירותי הרפואה של חוק הבריאות הממלכתי והשב"ן (שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים) אינם מסוגלים לעמוד בקצב ההתפתחות המהיר, ולעיתים קרובות, דווקא במקרים הרפואיים והקריטיים והמורכבים ביותר, אינם מסוגלים לטפל באופן הטוב והמהיר ביותר בלקוחותיהם.

מסיבה זו ישראלים רבים פונים לביטוח בריאות ורוכשים הגנה מרבית ומיטבית להם וליקרים להם. הפוליסה מכסה לא רק קשת רחבה של טיפולים רפואיים, אלא גם מאפשרת טיפולים והליכים חדשניים ויקרים שאינם נמנים בסל הבריאות הממלכתי (ניתוחים בארץ ובחו"ל, השתלות, תרופות יקרות) ובחירה של הרופאים הטובים ביותר במוסדות הבריאות המובילים.

אנו באמנון גור סוכנות לביטוח מאמינים כי הבריאות חשיבותה ראשונה במעלה, וכי אדם זכאי לחיות בכבוד, לקבל טיפול רפואי מיידי ובאיכות הגבוהה ביותר, ללא יוצא מן הכלל. אנו מתחייבים לספק ללקוחותינו ביטוח בריאות ובו הכיסויים הטובים ביותר במחירים תחרותיים, תוך מתן שירות יעיל ואמין.


כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה ובכפוף לכל דין