ביטוח אלמנטרי פרטי
ערן דורון
מנהל תחום אלמנטרי פרטי
טלפון: 03-6142121 שלוחה 2532
סלולרי: 054-2164411
אימייל: erand@amnongur.co.il
שם:
טלפון:
אימייל:
נושא הפניה:
ביטוח דירה
עבור מרבית הישראלים, דירת המגורים היא הרכוש היקר ביותר, ולכן חשוב מאוד לבטח אותה מפגיעות ומנזקים אפשריים.
ביטוח דירות נחלק לשני סוגים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה.

ביטוח מבנה נועד לפצות במקרים של נזקים למבנה הדירה בעקבות אירועים בלתי צפויים כמו שריפה, פגעי מזג אוויר, פגיעה בזדון וכד'. הפוליסה מכסה גם בגין נזקים לצנרת, למתקני הסקה, למערכות סולריות ועוד, על פי המפורט בפוליסה.

ביטוח תכולה, לעומת זאת, מפצה במקרים של נזק לרכוש שבדירה, למשל בעקבות פגיעות מזג אוויר, שריפה, תאונות שונות (התפוצצות, התלקחות) או פגיעות בזדון.
ניתן לרכוש את כל אחד מהביטוחים בנפרד, אך מומלץ לרכוש ביטוח מבנה ותכולה גם יחד. השילוב מעניק ראש שקט, בזכות הכיסוי המלא למקרים קיצוניים שעלולים לעלות בסכומי כסף נכבדים. ניתן גם לרכוש ביטוח קרקע במקרים בהם שאר הדיירים לא רכשו ביטוח.

במידת הצורך ניתן לכלול בפוליסת ביטוח דירות גם כיסויים ביטוחיים נוספים, כמו ביטוח ערך הקרקע, ביטוח עבור תכשיטים ודברי ערך, ציוד צילום, אופניים, רעידת אדמה, ביטוח צד ג' ועוד.

ביטוח דירות צד ג' מכסה נזק שנגרם לצד שלישי השוהה בדירה המבוטחת, בין אם מדובר בנזקי רכוש או גוף.

"אמנון גור סוכנות לביטוח" מעניקה מגוון רחב של שירותים בנוסף על הכיסויים הבסיסיים של פוליסת הדירה. הפוליסה מותאמת לצרכיו האישיים של כל לקוח תוך שימת דגש על טיפול מהיר ויסודי במקרה תביעה.


לקבלת הצעת מחיר, לחץ כאן


כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה ובכפוף לכל דין