סיכונים מיוחדים
עו"ד מיה ליסיצקי
מנהלת תחום ביטוח סיכונים מיוחדים
סלולרי: 050-7707744
אימייל: maya@amnongur.co.il
עו"ד שי רוזנבלום
מנהל צוות סיכונים מיוחדים

סלולרי: 050-4455726
אימייל: ShayR@amnongur.co.il
שם:
טלפון:
אימייל:
נושא הפניה:
ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר
עסק המציע שירות או משווק מוצר לוקח על עצמו סיכון שהמוצר או השירות יגרום לנזק לצרכן או ללקוח.

לא ניתן למנוע במאת האחוזים טעויות ותקלות, אולם ניתן להתכונן אליהן במעוד מועד ולמנוע נזקים כלכליים משמעותיים בעקבות תביעות נזיקין. זו החשיבות של ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר.

פוליסה זו מציעה כיסוי מתביעות נזיקין בעקבות פגיעות ממוצר, משירות או מייעוץ מקצועי. את הפוליסה ניתן להרחיב ולכלול בתוכה אי יושר של עובדים, הוצאת דיבה אובדן מסמכים ועוד.

אנו באמנון גור סוכנות לביטוח מבינים את האחריות הכרוכה בהצעת מוצר או שירות לציבור הרחב, ומציעים כיסוי ביטוחי מלא שיצמצם למינימום את הסיכונים הביטוחיים, וזאת על ידי שירות אמין ומקצועי.

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה ובכפוף לכל דין