ביטוח אלמנטרי עסקי
פנינה פרץ
מנהלת תחום אלמנטארי עסקי
טלפון: 03-6142121 שלוחה 2533
סלולרי: 050-3036420
אימייל: Pnina@amnongur.co.il
שם:
טלפון:
אימייל:
נושא הפניה:
ביטוח חבות מעבידים
 ביטוח חבות מעבידים היא פוליסה המעניקה למעסיקים הגנה חשובה מפני תביעות של עובדיהם. תביעות שונות של עובדים כגון: תביעות בגין פגיעה גופנית או מוות עקב תאונה או ממחלה שניתן לקשור את נסיבותיהן לעבודה בשירות המעסיק, עלולות להפריע למהלך העסקים השוטף ולהסב לעסק אשר אינו מבוטח כהלכה, נזקים רבים, פיננסיים ותפעוליים.

ביטוח חבות מעבידים מכסה את סכומי התביעה שמעבר לתשלום המשולם לעובד בגין התאונה על ידי המוסד לביטוח לאומי, מותאם לצרכי המבוטח, ומכסה אף את ההוצאות משפטיות של המעסיק.

היכולת של עסק לשרוד ולשגשג תלויה בין היתר ביכולת שלו להגן על עצמו מפני אירועים בלתי צפויים. כסוכנות המובילה בישראל בביטוח חבות מעבידים, אנו באמנון גור סוכנות לביטוח מציעים פוליסות רחבות במחירים אטרקטיביים, בנוסף לשירות זמין ואדיב החוסך בזמן ובבירוקרטיה.


כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה ובכפוף לכל דין