קבוצת הביטוח אמנון גור הינה מהסוכנויות הפרטיות הגדולות בארץ בתחומי ביטוח ייחודיים, בכללם הסדרים פנסיוניים, ביטוחי דירקטורים ונושאי משרה, פיננסים ושירותי ביטוח כלליים.

הקבוצה אינה בבעלות אחת מחברות הביטוח - מה שמעניק לה חוסן ביטוחי אובייקטיבי ואפשרות בחירה אופטימאלית עבור הלקוח.

אמנון גור הינה
Open Market Correspondent (OMC) ובעלת רשיון מהמפקח על הביטוח, לפעול בעסקי הביטוח מול חתמים מסויימים בלוידס